Tips og råd

Forutsetninger for god liming:

 • Riktig lim
 • Nybearbeidet tremateriale. (gjelder spesielt harde og fete treslag).
 • Riktig trefuktighet.
 • Riktig temperatur i materialet og lokalet.
 • Bruk vekt ved blanding av lim og herder.
 • Påfør rett limmengde.
 • Påfør lim på begge flatene ved liming av harde og fete treslag.
 • Tilpass presstrykket etter overflaten, materialet og limtypen.
 • Pass på at presstemperaturen er riktig.

Rengjøring:

Lim på hud og klær vaskes av med vann og såpe før limet tørker. Limpåføringsutstyret rengjøres avhengig av limtypen på følgende måter.

 • Vannbasert lim som PVAC-lim, vaskes med lunkent vann.
 • Urea-lim tilsettes først ca 10 % vann på valsen evnt. tilsatt urea. (tøm limstrykeren så godt så mulig først) La valsen gå i noen minutter til limet er godt uttynnet. Vask så av med varmt vann.
 • Resorcinol-fenollim vaskes med lunkent / varmt vann, evnt tilsatt ca 10 % sprit.
 • Polyuretanlim rengjøres med aceton. Unngå innånding og hudkontakt.
 • Løsemiddelbasert kontaktlim rengjøres med tynner 2309. Unngå innånding og hudkontakt.
 • Herdet lim må fjernes mekanisk.