Om Trelakk

Produkter for overflatebehandling

Overflatebehandlingens oppgave er å beskytte overflaten på et produkt og gi den et bra utseende. Ulike materialer brukes for overflatebehandling: Sparkel, beis, klarlakker, fargelakker, møbeloljer og vokser.

Sparkel brukes for å fylle i sår og sprekker på overflaten.

Beis brukes normalt under transparente klarlakker. En beis skal gi overflaten en spesiell kulør og fremheve treets struktur.

Klarlakker og fargelakker er de mest brukte produktene innenfor overflatebehandling. Den største forskjellen mellom klarlakker og fargelakker er innholdet av pigment. Klarlakker inneholder en ubetydelig mengde pigment eller ingen pigment i det hele tatt, mens fargelakker er fullpigmenterte og gir derfor en heldekkende overflate.

Lakkprodukter består av bindemiddel, fyllmiddel, pigment, matteringsmiddel, løsemiddel og tilsatsmiddel.

Det valgte bindemiddelet gir produktet dens karakteristiske egenskaper. Typiske bindemiddel i lakker for industriell overflatebehandling av tre er basert på aminohartser, polyuretan, akrylater, polyester eller nitrocellulose. Ofte brukes en kombinasjon av ulike typer av bindemiddel for fremstilling av lakker med spesielle egenskaper.

NC-PRODUKTER (NITROCELLULOSE)

NC-Produkter er basert på bindemiddel av nitrocellulose med en høy molekylvekt, som ofte modifiseres med alkydbindemiddel. NCmaterial tørker ved at løsemiddelet fordunster.

Fordelene med NC-material er:

  • kort tørketid
  • enkel å sprøyte. Trengs ingen herder.
  • Inneholder ikke formaldehyd.

Bakdelen er:

  • Dårlig resistens mot kjemiske og mekaniske angrep.
  • Gir tynner sjikt.

SYREHERDENDE PRODUKTER

Aminohartser (urinemne og melamin) og alkydhartser, som ofte er modifisert med nitrocellulose brukes som bindemiddel i syreherdende produkter. Syreherdende produkter kan være av en eller tokomponent type. En syreherder skal tilsettes et tokomponent materiale før påføring. Syreherdende materialer herder som et resultat av en polykondensationsprosess.

VANNFORTYNNBARE PRODUKTER

Vann brukes helt eller delvis i stedet for et organisk løsemiddel i vannfortynnbare

produkter. Bindemiddel som emulsjoner, kolloidala dispersjoner eller helt

vannløselige bindemiddel kan brukes for vannfortynnbare produkter. Med emulsjon menes en dispersjon av et bindemiddel med en høy molekylvekt i vann. I et kolloidalsystem kan et bindemiddel brukes som vannløselig eller som vannemulsjon. Den største årsaken til at bruken av vannfortynnbare produkter stadig øker er krav for å minske utslipp av organiske løsemiddel. Dessuten har de vannfortynnbare produktene gode brannresistensegenskaper.

Det finns ett stort antall ulike vannfortynnbare produkter/teknologier med varierende egenskaper avhengig av bruksområde og kravprofil. Dissa kan være av type alkyd, polyuretan, akrylat, polyesterbaserte, av en eller tokomponent modell.

Bakdelene med disse produkter er:

  • lagring og transport kan bare skje i temperaturer over frysepunktet, og risiko for tresvelling kan forekomme.

BEISER

Beis brukes for å gi treet en annen kulør og samtidig beholde treets struktur. Beiser er oppbygd av transparente pigmenter, bindemiddel, vann eller løsemiddel. Pigmenttypen er viktig for å oppnå rett kulør og lysresistens på beisen.

POLYURETAN PRODUKTER

PPolyuretan produkter tørker som ett resultat av en kjemisk reaksjon mellom isocyanat og de hydroxyfunksjonelle polymergruppene. De fleste PU-produktene er av to-komponente slag og basert på organiske løsningsmiddel, men det finnes også en-komponente og vannfortynnbare PU-produkter.


PU-produkter er for det meste modifisert av akrylater og nitrocellulose. Brukstiden for to-komponente polyuretanprodukter er kort etter at herderen er tilsatt, normalt 2-6 timer. Sammenlignet med syreherdende produkter tørker polyuretanprodukter langsommere. PU-materialet er kjent for god resistens mot kjemiske og mekaniske angrep og de har meget god fuktresistens.

Polyuretan produkter for utendørs bruk har god mekanisk resistens. På grunn av dennes fleksibilitet har de god resistens mot treets utviding og sammendragning som kan forekomme når treet utsettes for vær og vind.