Temadur 50

2-k halvblank akrylpolyuretanmaling. Holdbar ikke krittende med god glans og kulørbestandighet. Egnet til broer, utvendig på cisterner. Også egnet til transportkjøretøy og annen maskinutrustning.

Finnes også i metallic.


Varenr.

506722

Glans

Halvblank (50)

Emballasje

3 og 10 ltr

Tynner

1048

Farge

Blandes

Tørrstoff

70 % vekt.

Herder

7590

Grunning Temacoat, temadur