Temacryl AR 50

1-k fysikalisk tørkene halvblank akrylmaling. Brukes på broer, kraner, containere m.m. Tåler 80°C varme.

Varenr.

198722

Glans

Halvblank (50)

Emballasje

10 ltr.

Tynner

1006

Farge

Blandes

Tørrstoff

ca 55% vekt.

Grunning

Temanyl MS Primer, Temazink 99 og 77